Wat betekent dat juist: publieke mandataris?

Een publieke mandataris heeft een mandaat in een openbare of private instelling of is als deskundige of met raadgevende stem lid van een bestuursorgaan van een openbare of private instelling (sinds 1 januari 2014 en dus van toepassing vanaf aangiftejaar 2015):

  • ofwel door de functie die hij of zij uitoefent bij een administratie van het Rijk, van een gewest, van een gemeenschap, van een provincie, van een gemeente of van een openbare instelling,
  • ofwel als vertegenwoordiger van een werknemers-, werkgevers- of zelfstandigenorganisatie,
  • ofwel als vertegenwoordiger van het Rijk, van een gewest, gemeenschap, provincie, gemeente of openbare instelling.

De publieke mandataris valt als zodanig buiten het toepassingsgebied van het zelfstandigenstatuut.