Wettelijke verplichtingen van meewerkende echtgenoten

Als meewerkende echtgeno(o)t(e) of partner van een zelfstandige, moet je:

 • aansluiten voor het statuut van de meewerkende echtgeno(o)t(e) (maxistatuut)
 • aansluiten bij het socialeverzekeringsfonds van je zelfstandige echtgeno(o)t(e) of partner
 • sociale bijdragen betalen

Wat houdt het statuut van de meewerkende echtgeno(o)t(e) (maxistatuut) in?

Door het maxistatuut val je onder het sociaal statuut van de zelfstandigen. Zo geniet je dezelfde rechten als een zelfstandige in hoofdberoep:

 • pensioen,
 • gezondheidszorg,
 • arbeidsongeschiktheid en invaliditeit,
 • moederschap,
 • vaderschap en mee-ouderschap,
 • adoptie,
 • langdurige pleegzorg,
 • mantelzorg,
 • rouwverlof,
 • overbruggingsrecht.

Wanneer moet ik als meewerkende echtgeno(o)t(e) niet aansluiten voor het maxistatuut?

Ben je meewerkende echtgeno(o)t(e) en ben je geboren voor 1956, dan moet je niet aansluiten voor het maxistatuut.

Je bent wel verplicht om je aan te sluiten voor het ministatuut. Door het ministatuut ben je verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.

Je kan wel vrijwillig aansluiten voor het maxistatuut.

Wat moet ik doen om me als meewerkende echtgeno(o)t(e) aan te sluiten bij het socialeverzekeringsfonds van mijn zelfstandige echtgeno(o)t(e) of partner?

Vul de verklaring van aansluiting van het socialeverzekeringsfonds in en stuur ze ondertekend terug.

Sociale bijdragen betalen

Ministatuut

Je sociale bijdragen worden berekend op het zelfstandig beroepsinkomen van je zelfstandige echtgeno(o)t(e), met inbegrip van het fiscaal meewerkinkomen. Je gezinsinkomen wordt niet opgesplitst. De berekening gebeurt dus op hetzelfde inkomen waarop de bijdragen van je echtgeno(o)t(e) of partner worden berekend. Hierop wordt een percentage aangerekend, dat lager is dan het percentage voor de bijdrageberekening van andere zelfstandigen.

Net zoals alle andere zelfstandigen betaal je eerst een voorlopige bijdrage. Ongeveer twee jaar later volgt een regularisatie met de definitieve bijdragen.

Maxistatuut

Je sociale bijdragen worden berekend op de bezoldiging die je zelfstandige echtgeno(o)t(e) je fiscaal heeft toegekend. Die bezoldiging wordt fiscaal gezien als een eigen beroepsinkomen waarvan je de sociale bijdragen en beroepskosten in mindering kan brengen. Hierop wordt een percentage aangerekend, dat hetzelfde is als het percentage van de zelfstandigen in hoofdberoep. Maar de minimumbijdrage die je als meewerkende echtgeno(o)t(e) moet betalen (379,62 euro per kwartaal), is lager dan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep (864,15 euro per kwartaal).

Net zoals alle andere zelfstandigen betaal je eerst een voorlopige bijdrage. Ongeveer twee jaar later volgt een regularisatie met de definitieve bijdragen.

Extra informatie

Verwante pagina's
Sociale bijdragen