Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2009

Nr.TitelDatum
Advies 2009/12bisAlternatieve financiering van de geneeskundige verzorging18/03/2010
Advies 2009/12Alternatieve financiering van de geneeskundige verzorging16/12/2009
Advies 2009/11Verlenging en verbetering van de maatregelen betreffende de tijdelijke uitbreiding van de sociale verzekering in geval van faillissement19/11/2009
Advies 2009/10Vrijwillige militaire dienst - Kinderbijslag19/11/2009
Advies 2009/09Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen - December 200919/11/2009
Advies 2009/08Voorontwerp van programmawet - December 200919/11/2009
Advies 2009/07Verhoging van het minimumpensioen van de zelfstandigen19/11/2009
Verslag 2009/02Verslag aan de Regering over de geactualiseerde voorafbeelding van de begrotingen 2010/2011 van september 200929/09/2009
Tussentijds verslag 2009/02Hulp aan zelfstandigen in moeilijkheden
Tussentijds verslag aan de Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid als vervolg op de Vergaderreeks over de sociale bijdragen
29/09/2009
Advies 2009/06Overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht29/09/2009
Advies 2009/05Combinatie tussen gezinsleven en zelfstandige activiteit - Rangschikking van de maatregelen25/06/2009
Advies 2009/04Sociale verzekering in geval van faillissement en uitbreiding van deze verzekering25/06/2009
Verslag 2009/01Combinatie tussen gezinsleven en zelfstandige activiteit23/04/2009
Advies 2009/03Alternatieve financiering van de geneeskundige verzorging23/04/2009
Advies 2009/02Welvaartsaanpassingen 2009-201023/04/2009
Tussentijds verslag 2009/01Combinatie tussen gezinsleven en zelfstandige activiteit05/03/2009
Advies 2009/01Financiering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging19/02/2009