Algemeen Beheerscomité (ABC)

Over het ABC

Het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen (ABC) werd opgericht door de wet van 30 december 1992 (houdende diverse en sociale bepalingen). Het RSVZ staat in voor het secretariaat van het ABC.

Bevoegdheden

Op eigen initiatief of op vraag van de minister van Middenstand, de minister van Pensioenen of de minister van Sociale zaken is het ABC bevoegd  om:

  • Voorstellen te formuleren
  • Advies te verlenen
  • Studies uit te (laten) voeren
  • Aanbevelingen te geven over aangelegenheden die betrekking hebben op het sociaal statuut van de zelfstandigen

Het ABC heeft ook een specifieke bevoegdheid in het globaal financieel beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Naar de leden van het Algemeen Beheerscomité

Publicaties