Contact

Vragen over je pensioen?

Vragen over je sociaal statuut als zelfstandige?

  • Bel gratis naar 0800 12 018 - Elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (op vrijdag tot 16 uur).
  • Vanuit het buitenland: +32 2 546 42 11

RSVZ bij jou in de buurt

Hoofdzetel

Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) 
Willebroekkaai 35
1000 Brussel
Wegbeschrijving
Toegangsplan

Tel. 0800 12 018 
E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be

Openingsuren: elke werkdag na afspraak van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (op vrijdag tot 16 uur).

Klachten

We proberen je altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan er soms iets mislopen.
Als je een klacht hebt, horen wij ook dat graag van jou.

Online via het klachtenformulier
E-mail: klachten@rsvz-inasti.fgov.be
Tel. +32 2 546 42 11
Per post: RSVZ - Klachtenbeheer, Willebroekkaai 35, 1000 Brussel

Meer info over klachtenbeheer bij het RSVZ

Meldpunt Eerlijke Concurrentie

Wil je sociale fraude (bijv. zwartwerk, domiciliefraude, sociale dumping, inbreuken op de geldende loon- en arbeidsvoorwaarden) melden?

Dan kan je terecht bij het Meldpunt Eerlijke Concurrentie.

De bescherming van klokkenluiders is cruciaal. Het RSVZ treedt op als de bevoegde autoriteit voor de aangegeven meldingen op het gebied van de sociale fraudebestrijding.

Pers

Ben je journalist? Contacteer de dienst Communicatie.