Privacy

Privacyverklaring

Wat doet het RSVZ met de persoonsgegevens die je ingeeft op onze website of bij onze online diensten of doorgeeft aan onze medewerkers? We geven tekst en uitleg.

Lees meer

Verwerking van camerabeelden

Het RSVZ verwerkt de gegevens van de camerabewaking om de veiligheid van de gebouwen,  goederen, personeel en bezoekers te waarborgen.

Lees meer

Overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Het RSVZ, de FPD en Sigedis hebben een Overeenkomt tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken afgesloten.

Lees meer