Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2016

Nr. Titel Datum
Advies 2016/17 Gelijkstelling van studieperiodes 22/12/2016
Advies 2016/16 Ontwerpnota aan de socialeverzekeringsfondsen tot verduidelijking van de verzekeringsplicht in het kader van een vennootschap 22/12/2016
Advies 2016/15bis Hervorming van de financiering van de sociale zekerheid 22/12/2016
Advies 2016/14bis Een statuut voor de student-zelfstandige: uitvoeringsmodaliteiten 22/12/2016
Advies 2016/15 Hervorming van de financiering van de sociale zekerheid 13/12/2016
Advies 2016/14 Een statuut voor de student-zelfstandige: uitvoeringsmodaliteiten 31/10/2016
Advies 2016/13 De opveringstoelage 22/09/2016
Advies 2016/12 Het overbruggingsrecht 22/09/2016
Advies 2016/11 Opsporing van sociaal misbruik via frauduleuze vennootschapsconstructies 22/09/2016
Verslag 2016/06 Voorafbeelding van de begroting 2017 - Meerjarenramingen 2018-2020 22/09/2016
Advies 2016/10 Personen met een handicap 23/06/2016
Advies 2016/09 Een statuut voor de student-zelfstandige 23/06/2016
Advies 2016/08 Deeleconomie 26/05/2016
Advies 2016/07 Gelijkstelling militaire dienst in het kader van de pensioenopbouw 26/05/2016
Advies 2016/06bis Administratieve geldboete 26/05/2016
Advies 2016/05bis Aansluitingsplicht: wijziging van de termijn 26/05/2016
Advies 2016/06 Administratieve geldboete 13/05/2016
Advies 2016/05 Aansluitingsplicht: wijziging van de termijn 13/05/2016
Verslag 2016/05 Grensoverschrijdende zelfstandige activiteit 21/04/2016
Verslag 2016/04 Oneigenlijk gebruik van het sociaal statuut van zelfstandige: problematiek van de fictieve aansluitingen 21/04/2016
Verslag 2016/03 Voorstel van begrotingscontrole 2016 21/04/2016
Advies 2016/04 Wijzigingen in de moederschapsverzekering voor zelfstandigen en wettelijke verankering van maatregelen ter ondersteuning van het professionele en het privéleven van zelfstandigen 25/02/2016
Advies 2016/03 Een statuut voor de student-ondernemer 25/02/2016
Verslag 2016/02 Voorstellen ter ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap 25/02/2016
Advies 2016/02bis Voorontwerp van wet tot toekenning van een premie aan sommige gerechtigden op een minimumpensioen en tot verhoging van sommige minimumpensioenen in de regeling voor zelfstandigen 25/02/2016
Advies 2016/02 Voorontwerp van wet tot toekenning van een premie aan sommige gerechtigden op een minimumpensioen en tot verhoging van sommige minimumpensioenen in de regeling voor zelfstandigen 11/02/2016
Advies 2016/01 Limosa 28/01/2016
Verslag 2016/01 De wet op de aard van de arbeidsrelaties 28/01/2016