Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2020

Nr. Titel Datum
Advies 2020/25 Bedrag van de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging voor 2020  24/11/2020
Advies 2020/24 Bedragen van de evenwichtsdotatie 2019 en 2020  24/11/2020
Advies 2020/23 Aanpassing van de tijdelijke uitbreiding van het overbruggingsrecht in het kader van de Coronacrisis  23/11/2020
Advies 2020/22 Wijzigingen aan het klassieke overbruggingsrecht  17/11/2020
Advies 2020/21 Ontwerp van Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2021  05/11/2020
Advies 2020/20 Ontwerp van programmawet  03/11/2020
Advies 2020/19 Aanpassing van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht  26/10/2020
Advies 2020/18 Verlenging van het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart  16/10/2020
Advies 2020/17 Halftijds pensioen  08/10/2020
Advies 2020/16 Mogelijkheid tot retroactieve toekenning van de arbeidsongeschiktheidsuitkering  24/9/2020
Advies 2020/15 Wijzigingen aan het klassieke overbruggingsrecht  24/9/2020
Verslag 2020/04 Tijdelijke uitbreiding van het overbruggingsrecht in het kader van de coronacrisis   24/9/2020
Advies 2020/14 Verlenging van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht en het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart  28/7/2020
Verslag 2020/03

Voorafbeelding van de begroting 2021 - Meerjarenramingen 2022-2024

 24/7/2020
Advies 2020/13

Hervattingstoelage

 24/07/2020
Advies 2020/12 Relanceplan voor de artistieke en evenementensector  24/07/2020
Advies 2020/11 Impact van de tijdelijke crisismaatregelen voor zelfstandigen op het Globaal Financieel Beheer Zelfstandigen  02/07/2020
Advies 2020/10 Impact van de Coronacrisis op de financiële positie van de sociaalverzekeringsfondsen  01/07/2020
Advies 2020/09 Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen: verlenging voor de maand september  25/06/2020
Advies 2020/08 Oneigenlijk gebruik van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht: opsporing en controle  12/06/2020
Advies 2020/07 Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen: verlenging voor de maanden juli en augustus  12/06/2020
Advies 2020/06 Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht en overbruggingsrecht 'relance'  08/06/2020
Advies 2020/05 Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen  12/05/2020
Advies 2020/04 Verlenging van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht: juni  12/05/2020
Advies 2020/03 Verlenging van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht  21/04/2020
Advies 2020/02 De vennootschapsbijdrage: uitstel van betaling  15/04/2020
Verslag 2020/02 De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen: evaluatie van de hervorming van 2015  30/01/2020
Verslag 2020/01 Aangepaste opdrachtenbegroting 2019 – definitief begrotingsontwerp 2020 (deel opdrachten)  30/01/2020
Advies 2020/01 Bedrag van de alternatieve financiering van de bijkomende
geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging voor
2020
 22/01/2020