Algemeen Beheerscomité - Advies 2015/04

Verhoging van sommige pensioenbedragen voor zelfstandigen in het kader van het structureel mechanisme van welvaartsaanpassing