Algemeen Beheerscomité - Advies 2015/05

Verhoging van sommige bedragen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor zelfstandigen in het kader van het structureel mechanisme van welvaartsaanpassing