Algemeen Beheerscomité - Advies 2015/09

Ontwerp van wet tot wijziging van de leeftijdsvoorwaarden voor het overlevings- en het rustpensioen en van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen voor zelfstandigen