Algemeen Beheerscomité - Advies 2015/13

Verdubbeling van het bedrag van de geldboete voor fictieve aansluiting