Algemeen Beheerscomité - Advies 2015/15

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 147 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (ARP)