Algemeen Beheerscomité - Advies 2015/17

Ontwerpnota aan de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen waarbij in een betere informatie wordt voorzien in het kader van de betaling van de vrijgestelde sociale bijdragen en de impact ervan op de pensioenrechten