Algemeen Beheerscomité - Advies 2015/18

Koninklijk besluit tot aanpassing van artikel 32 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten