Algemeen Beheerscomité - Advies 2022/21

Verhoging van sommige uitkeringen voor zelfstandigen in het kader van het structureel mechanisme van welvaarstaanpassing