Wat betekent dat juist: helper?

Een helper is een persoon die in België een zelfstandige bijstaat of vervangt in de uitoefening van zijn beroep, zonder verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. Een helper mag dus niet onder het gezag van de geholpen zelfstandige werken. Een helper hoeft geen familie te zijn van de zelfstandige.

Meestal moet je je als helper ook aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds. Een helper die bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep, opent rechten binnen het sociaal statuut van de zelfstandigen. 

In de volgende situaties moet je niet aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds:

  • Je bent ongehuwd en jonger dan 20 jaar. Je moet je dan pas aansluiten vanaf 1 januari van het jaar waarin je 20 wordt.
  • Je bent student en geeft recht op kinderbijslag.
  • Je werkt niet regelmatig en minder dan 90 dagen per jaar.