Wat betekent dat juist: kunstenaar?

Een kunstenaar is iemand die zich wijdt aan de creatie en / of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie.

Wanneer je je bezig houdt met het scheppen van wetenschappelijke of artistieke werken, moet die activiteit bestaan in de uitwerking, compositie, conceptie en uitvinding van originele werken die de vrucht zijn van wetenschappelijke kennis, talent of verbeelding.

De artiest die een oeuvre interpreteert (acteur, zanger, enz.) wordt ook als kunstenaar gezien.

Wat wel en wat niet kan doorgaan als een 'artistiek werk' of als een 'artistieke prestatie' is eigenlijk een feitenkwestie. In laatste instantie oordeelt de rechter daarover.