You are here

Adoptie-uitkering

Heb ik recht op de adoptie-uitkering?

Adopteer je als zelfstandige een minderjarig kind, dan heb je recht op adoptieverlof. Dat is een vergoede rustperiode als je kind in je gezin aankomt. In geval van internationale adoptie kan je adoptieverlof al vroeger beginnen om je kind op te halen in zijn land van herkomst.

Er zijn wel een aantal voorwaarden:

  • Je bent aangesloten bij een ziekenfonds.
  • Je hebt een wachttijd van 6 maanden doorlopen of bent ervan vrijgesteld.
  • Je bewijst dat je je sociale bijdragen betaald hebt of dat je van die betaling volledig werd vrijgesteld.
  • Je kan je hoedanigheid van gerechtigde zonder onderbreking aantonen.
  • Je kan een attest van onderwerping aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering voorleggen.
  • Je kan eventueel de erkenning van je arbeidsongeschiktheid voorleggen.
  • Je zet elke beroepsactiviteit stop tijdens het adoptieverlof.
  • Je kind is officieel bij jou thuis ingeschreven (maar in geval van internationale adoptie kan je adoptieverlof al beginnen op de dag nadat de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap de beslissing om het kind aan jou toe te vertrouwen heeft goedgekeurd).
  • Je adoptieverlof begint ten laatste twee maanden na die inschrijving.

 

Bedrag adoptie-uitkering

Bedrag per week: 484,90 euro

De adoptie-uitkering wordt in één keer betaald door je ziekenfonds en dit uiterlijk binnen de maand na de start van het adoptieverlof.

 

Mag ik de adoptie-uitkering combineren met een vervangingsinkomen of sociale uitkering?

Heb je tijdens je adoptieverlof recht hebben op uitkeringen door arbeidsongeschiktheid of invaliditeit (bijv. door een ongeval, letsels), dan speel je die uitkeringen kwijt tijdens die periode.

Heb je recht op gelijkaardige uitkeringen in de werknemersregeling, dan kan de adoptie-uitkering die je krijgt in de zelfstandigenregeling verminderd worden met het bedrag van die uitkeringen.