Lijst van de juridische vormen

    Code
cvoh Coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid 006
cvohd Coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid bij wijze van deelneming 007
cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte hoofdelijke aansprakelijkheid 008
cvbad Coöperatieve vennootschap met beperkte hoofdelijke aansprakelijkheid bij wijze van deelneming 009
cv Coöperatieve vennootschap 016
vof Vennootschap onder firma 011
g.com.v Gewone commanditaire vennootschap 012
com.v.a. Commanditaire vennootschap op aandelen 013
nv Naamloze vennootschap 014
bvba Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 015
lv Landbouwvennootschap 025
Vaste vestiging Vreemde vennootschap die in België een vaste vestiging heeft 030
Onroerend goed Vreemde vennootschap die in België een onroerend goed bezit 230
btw verantwoordelijke Vreemde vennootschap die in België voor de btw een verantwoordelijke heeft 235
Niet gekend   000