Limosa-melding: schoonmaaksector

De Limosa-melding is vereist voor elke zelfstandige die tijdelijk of gedeeltelijk een zelfstandige activiteit binnen de schoonmaaksector in België komt uitoefenen, maar die er niet permanent verblijft of is gevestigd.

Over welke activiteiten in de schoonmaaksector gaat het?

Het gaat om alle activiteiten die tot doel hebben schoon te maken, zoals:

 • de binnen- of buitenschoonmaak van roerende of onroerende goederen of installaties;
 • het wassen van rollend materieel;
 • het schoorsteenvegen;
 • het verwijderen van graffiti;
 • activiteiten die tot doel hebben schoon te maken, en waarbij:
  • Geen herstellingsarbeid wordt verricht en/of stukken worden vervangen (met uitzondering van droge technische filters (filterdoeken) en/of roosters);
  • Geen herstellings-, toezichts- of regelarbeid wordt verricht;
  • Geen montage of demontage wordt uitgevoerd, uitgezonderd de activiteiten die in een voor- of nabehandeling noodzakelijk zijn om machines toestellen of installaties schoon te maken of na de schoonmaak opnieuw bedrijfsklaar te maken en voor zover dat de voor- en nabehandelingstijd ondergeschikt is aan de behandelingstijd die aan schoonmaak besteed wordt.

Hierbij ook inbegrepen:

 • de ontsmetting van roerende of onroerende goederen;
 • de verdelging van ratten of ander ongedierte;
 • de uitbating van zwembaden, met uitzondering van bijkomstige hotel-, restaurant- en café-activiteiten, de uitbating van baden, douches of toiletten;
 • de activiteiten inzake het in orde of bedrijfsklaar houden of de optimalisatie van de werkomgeving in ondernemingen, scholen, ziekenhuizen, overheidsinstellingen en gelijksoortige inrichtingen, behalve wanneer voornoemde activiteiten worden uitgeoefend naar aanleiding van een verhuizing;
 • de activiteiten inzake het in orde of bedrijfsklaar houden van kamers of publieke ruimten in hotels, restaurants en gelijksoortige inrichtingen, behalve wanneer voornoemde activiteiten worden uitgeoefend naar aanleiding van een verhuizing;
 • het uitbaten van afvalverbrandingsinstallaties;
 • het uitbaten van voor particulieren toegankelijke containerparken, uitgezonderd het vervoer van de container; het uitbaten van stortplaatsen, uitgezonderd het vervoer van de containers;
 • de huis-aan-huisophaling: een activiteit van ophaling die uitgevoerd wordt met een bepaalde frequentie, volgens een kalender die is vastgesteld door de Staat, een parastataal, een provincie, een intercommunale, een stad of een gemeente en dus niet op verzoek van de particulieren of ondernemingen.

Bepaalde categorieën gedetacheerde zelfstandigen zijn vrijgesteld van de Limosa-meldingsplicht.