Bijdragen voortgezette verzekering 2024

Refertejaar 2021 – Herwaarderingscoëfficiënt: 1,18678260