Aanvraag ‘A1-attest betreffende de socialezekerheidswetgeving’

Het A1-attest is een draagbaar Europees document dat de socialezekerheidswetgeving bevestigt die op jou van toepassing is als je in meer dan één lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk  werkt. Het bevat:

  • De geldigheidsduur
  • Het land waar je onderworpen bent en waar je je socialezekerheidsbijdragen moet betalen.

Het A1-attest wordt afgeleverd op aanvraag en is bedoeld om in een andere lidstaat aan te tonen dat je daar niet onder de sociale zekerheid valt (bijvoorbeeld bij een controle van de lokale sociale inspectiediensten).

Er bestaan verschillende types A1-attesten. Welk attest jij moet aanvragen, hangt af van jouw situatie. 

Vergeet ook niet bij elke wijziging in je werk- of woonsituatie je socialeverzekeringsfonds hiervan op de hoogte te brengen.

Wie levert het A1-attest af?

Het A1-attest wordt afgeleverd door de bevoegde instantie van de lidstaat waarvan de wetgeving op jou van toepassing is. Welk land bevoegd is, hangt af van jouw situatie en wordt bepaald door de Verordening 883/04 of de akkoorden met het Verenigd Koninkrijk.

In België levert de internationale dienst van het RSVZ de A1-attesten voor zelfstandigen af. 

Hoe kan ik het A1-attest aanvragen?

Vraag het A1-attest online aan (elke dag tussen 3u en 24u)

Ben je aangesloten bij een Belgisch socialeverzekeringsfonds?
Ben je in orde met de betaling van je sociale bijdragen?
Is er geen bijkomend onderzoek nodig?

Dan mailen we je binnen een termijn van ongeveer 7 werkdagen na je aanvraag het A1-attest dat bevestigt dat het Belgisch sociaal statuut van toepassing blijft. 

Hoe lang is het A1-attest geldig?

Het A1-attest blijft geldig tot de einddatum die op het document wordt aangegeven, of tot het wordt ingetrokken door het orgaan van afgifte. 

Meer informatie?

Mail naar int@rsvz-inasti.fgov.be.

Extra informatie