Krijg ik een pensioen voor de uitoefening van een bijberoep als zelfstandige?

Betaalde je bijdragen voor een zelfstandige activiteit in bijberoep, dan heb je daarvoor geen recht op een pensioen. Je zal wel een pensioen krijgen voor je hoofdberoep in een ander socialezekerheidsstelsel (ambtenaar, werknemer).  

Heb je voor je bijberoep bijdragen betaald aan het tarief van een zelfstandige in hoofdberoep? Dan kan je voor je zelfstandige activiteit in bijberoep wel pensioenrechten opgebouwd hebben.

Het RSVZ onderzoekt automatisch of je voor je bijberoep recht hebt op een pensioen.  Het onderzoek start ruim een jaar voor je 65 wordt. Je ontvangt de beslissing met de post.

Woon je in het buitenland, dan moet je wel zelf een pensioenaanvraag indienen.