You are here

Zelfstandige in bijberoep

Definitie

Wat betekent dat juist: zelfstandige in bijberoep?

Wettelijke verplichtingen

Als zelfstandige in bijberoep heb je dezelfde wettelijke verplichtingen als een zelfstandige in hoofdberoep.

Rechten

Als je zelfstandige in bijberoep bent, bouw je geen extra socialezekerheidsrechten op in het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Je behoudt de sociale rechten die je hebt door je hoofdberoep (als werknemer of ambtenaar).

Van bijberoep naar hoofdberoep

Wil je van je zelfstandige activiteit in bijberoep je hoofdberoep maken? Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen voor je sociale zekerheid (sociale bijdragen, rechten, ...).

Je socialeverzekeringsfonds kan je bij de overstap begeleiden.

Stopzetting activiteit

Als je stopt met je zelfstandige activiteit in bijberoep, moet je binnen de 15 dagen de stopzetting melden aan je socialeverzekeringsfonds.

Meer over Stopzetting activiteit