Pleegouderverlof: heb ik er recht op en hoe vraag ik het aan?

Heb ik recht op een pleegouderverlof?

Wanneer je als zelfstandige een minderjarig kind in je gezin onthaalt naar aanleiding van langdurige pleegzorg, dan heb je recht op een vergoede rustperiode.

Langdurige pleegzorg is de pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouder(s) zal verblijven.

Er zijn wel een aantal voorwaarden:

  • Je bent aangesloten bij een ziekenfonds.
  • Je hebt een wachttijd van 6 maanden doorlopen of bent ervan vrijgesteld.
  • Je hebt je sociale bijdragen betaald of je werd vrijgesteld van die betaling.
  • Je zet elke beroepsactiviteit stop tijdens het pleegouderverlof.
  • Het kind is officieel bij jou thuis ingeschreven.

Je pleegouderverlof begint ten laatste twaalf maanden na die inschrijving. Het verlof wordt eenmalig voor hetzelfde kind toegekend.

Hoe lang kan ik mijn beroepsactiviteit onderbreken?

Het pleegouderverlof duurt maximaal 6 weken voor elke pleegouder (8 weken bij het gelijktijdig onthaal van meerdere kinderen).

Daar komen nog drie weken bij voor de enige pleegouder of voor beide pleegouders samen.

Bij het onthaal van een gehandicapt kind wordt de maximumduur voor elke pleegouder verdubbeld.

Je bent niet verplicht om het maximumaantal weken op te nemen. Je pleegouderverlof moet wel minstens een volledige week of een veelvoud daarvan tellen.

Hoe vraag ik het pleegouderverlof aan?

Vraag je pleegouderverlof aan bij je ziekenfonds.

Bij je aanvraag voeg je een kopie van het document waaruit de plaatsing van het minderjarige kind overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake jeugdbijstand en jeugdbescherming blijkt.

Indien van toepassing voeg je ook een verklaring op eer toe die de verdeling van de bijkomende drie weken verlof tussen de twee pleegouders vastlegt.

Vermeld in je aanvraag de begindatum van je pleegouderverlof en het aantal weken dat je wil opnemen.

Extra informatie