Wanneer heb je recht op het minimumpensioen meewerkende echtgeno(o)t(e)?

Sinds 1 januari 2023 geldt een versoepelde loopbaanvoorwaarde voor het minimumpensioen voor meewerkende echtgenoten.

Vóór 2003 konden meewerkende echtgenoten geen eigen pensioenrechten opbouwen in het sociaal statuut der zelfstandigen. Het is pas sinds de invoering van het statuut van meewerkende echtgenoten in 2003 dat ze zich kunnen aansluiten in het maxistatuut en zo eigen pensioenrechten opbouwen.

Deze wijziging in het sociaal statuut zorgde ervoor dat het voor sommige meewerkende echtgenoten niet mogelijk was om in aanmerking te komen voor het minimumpensioen. Hun loopbaan is namelijk korter dan het minimum van 30 jaar (= 2/3 van een volledige loopbaan van 45 jaar).

Om hieraan tegemoet te komen, voerde de regering vanaf 1 januari 2023 het minimumpensioen voor de meewerkende echtgeno(o)t(e) in, waarbij de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het minimumpensioen versoepeld worden voor bepaalde meewerkende echtgenoten.

Wanneer heb je recht op het minimumpensioen meewerkende echtgeno(o)t(e)?

Stap 1: je voldoet aan de basisvoorwaarden

Was je meewerkende echtgeno(o)t(e) en heb je een loopbaan van minstens 30 jaar (2/3 van een volledige loopbaan van 45 jaar)? Dan voldoe je aan de voorwaarden voor het 'gewone' minimumpensioen.

Heb je geen loopbaan van 30 jaar? Dan kom je in aanmerking voor het minimumpensioen meewerkende echtgeno(o)t(e) als je aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • Je gaat met pensioen vanaf 1 januari 2023;
 • Je bent geboren tussen 1 januari 1956 en 31 mei 1968;
 • Tijdens de periode van 1 januari 2003 en 30 september 2005 betaalde je voor ten minste 1 kwartaal sociale bijdragen als meewerkende echtgeno(o)t(e) in het maxistatuut.

Stap 2: je kunt een voldoende lange loopbaan aantonen

Daarnaast moet je ook een voldoende lange loopbaan hebben om in aanmerking te komen voor het minimumpensioen meewerkende echtgeno(o)t(e). Voor het minimumpensioen meewerkende echtgeno(o)t(e) moet je een loopbaan bewijzen die minstens gelijk is aan 2/3 van een referteperiode.

Die referteperiode loopt van 1 januari 2003 tot en met het kwartaal dat voorafgaat aan dat van de ingangsdatum van het pensioen.

Om in aanmerking te komen voor het minimumpensioen van meewerkende echtgeno(o)t(e), moet je dus een loopbaan bewijzen van ten minste 2/3 van de periode tussen 1 januari 2003 en het kwartaal voorafgaand aan de ingangsdatum van je pensioen.

Voor de duur van je loopbaan, houden we rekening met:

 • je loopbaan als zelfstandige, helper of meewerkende echtgeno(o)t(e) in het maxistatuut,
 • je loopbaan als werknemer in België,
 • je loopbaan in een andere lidstaat van de Europese Unie,
 • je loopbaan in een land waarmee België een socialezekerheidsovereenkomst heeft afgesloten.

Voorbeeld

Nadia is geboren op 3 mei 1959 en kan op de wettelijke pensioenleeftijd (1 juni 2024) met pensioen.

Zij heeft volgende beroepsloopbaan:

 • 1990: 1 jaar als zelfstandige in hoofdberoep
 • van 2004 t.e.m. 2017: 14 jaren als meewerkende echtgeno(o)t(e) in het maxistatuut
 • van 2021 t.e.m. 2023: 2 jaren als werknemer

Heeft Nadia recht op het minimumpensioen meewerkende echtgeno(o)t(e)?

Stap 1: voldoet Nadia aan de basisvoorwaarden?

Ja, want:

 • zij heeft geen toegang tot het 'gewone' minimumpensioen, omdat haar totale loopbaan korter dan 30 jaar is, én,
 • zij gaat met pensioen op een datum vanaf 1 januari 2023, én,
 • zij is geboren tussen 1 januari 1956 en 31 mei 1968, én,
 • zij was tussen 1 januari 2003 en 30 september 2005 voor ten minste 1 kwartaal aangesloten als meewerkende echtgeno(o)t(e) in het maxistatuut.

Stap 2: Kan Nadia een voldoende lange loopbaan aantonen?

Nadia moet binnen een referteperiode, die loopt van 1 januari 2003 t.e.m. het kwartaal voorafgaand aan de ingangsdatum, een loopbaan bewijzen van ten minste 2/3e van die referteperiode.

 • Referteperiode:
  • 1 januari 2003 t t.e.m. m 31 maart 2024 = 21 jaar en 1 kwartaal (21,25)
 • 2/3e van de referteperiode:
  • 2/3 x 21,25 = 14,1667
 • Loopbaan binnen de referteperiode:
  • 9 + 7 = 16 jaar

Nadia bewijst binnen de referteperiode een loopbaan van 16 jaar, wat meer is dan 2/3 van de referteperiode, en heeft dus recht op het minimumpensioen meewerkende echtgeno(o)t(e).

Hoe wordt het minimumpensioen meewerkende echtgeno(o)t(e) berekend?

De berekening gebeurt op dezelfde manier als voor het 'gewone' minimumpensioen.

Belangrijk om te vermelden: het minimumpensioen meewerkende echtgeno(o)t(e) is enkel van toepassing op het rustpensioen van de meewerkende echtgeno(o)t(e), niet op een overlevingspensioen of een pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot.

Wil je graag jouw situatie berekenen?

Bezoek mypension.be of neem contact op met onze dienst Pensioen via het gratis nummer 1765.