You are here

Wat moet ik doen als ik door ziekte of invaliditeit tijdelijk of permanent niet meer kan werken?

Je arbeidsongeschiktheid aangeven

Geef je arbeidsongeschiktheid binnen de 28 dagen aan bij de adviserend geneesheer van je ziekenfonds. Hiervoor bestaan speciale aangifteformulieren. 

Herval je, dan moet je aangifte doen binnen de 2 dagen. We spreken van “hervallen” wanneer je binnen de 14 dagen volgend op een vorige primaire arbeidsongeschiktheid opnieuw arbeidsongeschikt wordt.

Uitzondering: Lig je in het ziekenhuis, dan moet je niet onmiddellijk een aangifte doen.

Blijf je na je hospitalisatie arbeidsongeschikt, dan moet je wel een aangifte doen.

 

Te laat met je aangifte?

Geef je je arbeidsongeschiktheid te laat aan, dan wordt een bedrag van 10 % ingehouden op de uitkeringen.

Die sanctie kan enkel worden ingetrokken als de volgende drie voorwaarden vervuld zijn:

  • Je hebt een laag gezinsinkomen of betaalde te laat door overmacht.
  • Door je laattijdige aangifte verlies je meer dan 25 euro van je inkomen.
  • Je hebt tot nu toe je arbeidsongeschiktheid nog nooit te laat aangeven.