Welke pensioenhervormingen staan op de planning?

Update 05/04/2024

De maatregelen die nog op de planning staan, zijn nog niet in wetgeving omgezet en zijn dus nog niet definitief. 

Heb je toch al vragen over deze nieuwe maatregelen? Wacht nog even vooraleer je ons contacteert.

Zolang de wetgeving niet definitief is, kunnen we je nog niet informeren over de precieze voorwaarden voor deze maatregelen en of je ervoor in aanmerking komt.

Belangrijk om te weten: indien één van deze maatregelen een impact heeft op jouw pensioen, dan worden je pensioen en de raming van je pensioen op mypension.be automatisch aangepast. Je hoeft dus zelf niets te doen.

Toegelaten beroepsinkomsten voor gepensioneerden met een flexi-job

Let op! Onderstaande maatregelen zijn nog niet in wetgeving omgezet en zijn dus nog niet definitief.

Vanaf 1 januari 2025 wordt een nieuw grensbedrag voor de toegelaten activiteit ingevoerd wanneer een rustpensioen wordt gecumuleerd met een inkomen uit een flexi-job.

Voor het jaar 2025 moeten de inkomsten uit een flexi-job beperkt worden tot 7.190 euro op jaarbasis:

  • indien je een vervroegd rustpensioen geniet;
    EN
  • je hebt minder dan 45 loopbaanjaren gewerkt op het moment waarop je met pensioen gaat.

Heb je op de ingangsdatum van je vervroegd pensioen 45 loopbaanjaren gewerkt, of heb je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt? Dan moet je je inkomsten uit een flexi-job niet beperken.

Vragen over deze maatregel?

De wetgeving werd nog niet gestemd en is dus nog niet definitief. Daarom kan het RSVZ (of de Federale pensioendienst) je nog geen verdere concrete informatie geven over de maatregel.

Wacht dus nog even vooraleer je ons contacteert.

Belangrijk om te weten: indien één van deze maatregelen een impact heeft op jouw pensioen, dan worden je pensioen en de raming van je pensioen op mypension.be automatisch aangepast. Je hoeft dus zelf niets te doen.

Welke hervormingen zijn wel al van kracht?

Een andere reeks pensioenhervormingen is wel al definitief en van toepassing.

Bekijk het overzicht van de maatregelen die al van kracht zijn.