Wat betekenen de pensioenhervormingen 2021-2024 voor jouw pensioen?

Update 1/5/2024

Hieronder vind je een overzicht van de recent al doorgevoerde pensioenhervormingen.

Belangrijk om te weten: indien één van deze maatregelen een impact heeft op jouw pensioen, dan worden je pensioen en de raming van je pensioen op mypension.be automatisch aangepast. Je hoeft dus zelf niets te doen.

Sinds 2021 werden volgende hervormingen doorgevoerd:

De nieuwe pensioenbonus

De regering voert vanaf 1 januari 2025 opnieuw een pensioenbonus in. Met die maatregel wil de regering mensen aanmoedigen om (langer) aan het werk te blijven.

Wanneer je verder blijft werken na de vroegste datum waarop je met pensioen kan gaan, dan kan je pensioenbonus opbouwen (ten vroegste vanaf 1 juli 2024). Die pensioenbonus is een netto-bedrag dat je krijgt, bovenop je pensioen.

De opbouw van de pensioenbonus kan gedurende maximum 3 jaren.

Je kan aanspraak maken op een pensioenbonus als je pensioen vanaf 1 januari 2025 ingaat. Indien je pensioen vóór 1 januari 2025 ingaat en je toch aanspraak wil maken op de pensioenbonus, dan moet je je pensioen uitstellen. 

Omdat de wet pas gestemd is, zal het enkele maanden duren om mypension.be en onze andere rekenprogramma's aan te passen. Kwaliteit vraagt tijd.

We kunnen je dus momenteel nog geen gepersonaliseerde informatie geven over de pensioenbonus in de regeling voor de zelfstandigen. 

Onze medewerkers zijn beschikbaar om je te informeren op basis van de gegevens die momenteel beschikbaar zijn op mypension.be.

Meer over De nieuwe pensioenbonus

Aanpassingen in de toegangsvoorwaarde voor het minimumpensioen

De regering nam twee maatregelen die de toegangsvoorwaarden om in aanmerking te komen voor het minimumpensioen, wijzigen. Beide maatregelen zijn van toepassing op de pensioenen die voor het eerst ingaan vanaf 1 januari 2025.

Een eerste maatregel legt een bijkomende voorwaarde op om in aanmerking te komen voor het minimumpensioen.

Om in aanmerking te komen voor het minimumpensioen, zal je niet enkel een loopbaan van 2/3e van een volledige loopbaan, nl. 30 jaren, moeten bewijzen (= de huidige toegangsvoorwaarde), maar moet je daarnaast ook een minimum van 64 kwartalen van effectieve tewerkstelling bewijzen.

Deze maatregel zal ten vroegste ingaan vanaf 1 januari 2025. Er zullen overgangsmaatregelen van toepassing zijn voor degenen die de komende jaren met pensioen gaan:

 • Ben je geboren vóór 1963?
  Dan moet je enkel een loopbaan van 30 jaren bewijzen.
 • Ben je geboren tussen 1 januari 1963 en 31 december 1968?:
  • Je hebt al 30 loopbaanjaren op 1 januari 2025? Dan moet je enkel een loopbaan van 30 jaren bewijzen.
  • Je hebt nog geen loopbaan van 30 jaren op 1 januari 2025? Dan wordt het vereiste aantal jaren van effectieve tewerkstelling stelselmatig verhoogd naargelang je geboortejaar.

Een tweede maatregel voorziet dat vanaf 1 januari 2025 ook periodes waarvoor een vrijstelling van bijdragen werd verkregen in het kader van de Covid-19-crisis tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2022, in aanmerking kunnen worden genomen voor de toegangsvoorwaarde voor het minimumpensioen, en dit voor zowel de voorwaarde van 2/3e van een volledige loopbaan (= 30 jaren), als voor de bijkomende voorwaarde van min. 64 kwartalen effectieve beroepsbezigheid.

Omdat de wet pas gestemd is, zal het enkele maanden duren om mypension.be en onze andere rekenprogramma's aan te passen. Kwaliteit vraagt tijd.

Verhoging van het minimumpensioen

Het minimumpensioen voor een volledige loopbaan werd in de periode 2021-2024 geleidelijk aan verhoogd.

Op 1 januari 2021, 1 januari 2022 en op 1 januari 2023 werd het minimumpensioen telkens verhoogd met 2,65%. 

Op 1 januari 2024 werd het minimumpensioen verhoogd met 2,08%, tevens de laatste verhoging die in deze pensioenhervorming werd voorzien. 

Daarnaast volgen de bedragen van de minimumpensioenen de consumptieprijsindex (indexeringen) en werden ze verhoogd ingevolge welvaartsaanpassingen op 1 juli 2021 (+2%) en op 1 juli 2023 (+2%).

Door de geleidelijke verhogingen van het minimumpensioen, de welvaartsaanpassingen en de indexeringen van de sociale uitkeringen tussen 2021 en 2024 werd de beoogde doelstelling van de hervorming, een minimumpensioen van 1.500 EUR netto per maand voor een volledige loopbaan, ruim behaald.

De bruto maandbedragen voor een volledige loopbaan van het minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen zijn op 1 mei 2024:

  Bedrag december 2020 vóór de pensioenhervorming 
(bedragen aan toenmalige spilindex)
Bedrag op 01.05.2024
(bedragen aan huidige spilindex 176,06)
Alleenstaande pensioen 1.291,69 EUR 1.773,35 EUR
Gezinspensioen 1.614,10 EUR 2.215,99 EUR
Overlevingspensioen 1.274,43 EUR 1.749,65 UR

 

Belangrijk!

De bovenvermelde bedragen van het minimumpensioen zijn van toepassing voor wie een volledige loopbaan (14.040/14.040 dagen) heeft. 

Heb je geen volledige loopbaan en wordt/werd je pensioen berekend op basis van het minimumpensioen, dan ontvang je het minimumpensioen in verhouding tot het aantal gepresteerde loopbaanjaren.

Verhoging van het pensioenplafond voor de inkomstenjaren 2021-2024

De zelfstandigenpensioenen worden berekend in functie van de geherwaardeerde beroepsinkomsten. Hierbij geldt een maximum, het pensioenplafond.

Vanaf inkomstenjaar 2021 mogen die maximuminkomsten hoger zijn (2,38% hoger tegenover het maximum 60.427,75 EUR in 2020).

Ook voor de inkomstenjaren 2022 en 2023 worden er verhogingen van de maximuminkomsten voorzien. De vierde verhoging die oorspronkelijk voorzien was voor het inkomstenjaar 2024, werd geschrapt.

Inkomstenjaar % verhoging t.o.v. plafond in 2020 (buiten de indexeringen) Bedrag inkomensplafond pensioenberekening
2021 +2,38% 61.865,94 EUR
2022 +4,82% 65.899,36 EUR
2023 +7,31% 74.488,69 EUR
2024 +7,31% 75.977,92 EUR

Afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor de pensioenberekening

De regering De Croo heeft de correctiecoëfficiënt afgeschaft voor de berekening van het zelfstandigenpensioen. Deze hervorming geldt voor inkomsten vanaf het jaar 2021.

Hierdoor verhoogt de pensioenopbrengst, berekend per jaar, vanaf het inkomstenjaar 2021.

De impact van deze maatregel laat zich voor het eerst voelen op de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2022.

Simulaties van de impact van de maatregel op het pensioenbedrag:

Geherwaardeerde bedrijfsinkomsten jaar 2021   Pensioenopbrengst voor het volledige jaar 2021 (1/45ste) op ingangsdatum 01.12.2022
(bruto bedragen in EUR, op jaarbasis)
 
    Zonder afschaffing correctiecoëfficiënt (=simulatie) Met afschaffing correctiecoëfficiënt (= reëel bedrag)
14.042,57 EUR
(= min. inkomsten hoofdberoep)
Gezin 176,26 EUR 254,88 EUR
  Alleenstaande 141,01 EUR 203,90 EUR
25.000 EUR Gezin 313,79 EUR 453,76 EUR
  Alleenstaande 251,03 EUR 363,01 EUR
45.000 EUR Gezin 564,83 EUR 816,77 EUR
  Alleenstaande 451,86 EUR 653,41 EUR
61.865,94 EUR
(= max. inkomsten)
Gezin 776,52 EUR 1.122,89 EUR
  Alleenstaande 621,22 EUR 898,31 EUR

Herwaardering van de proportionele pensioenen als zelfstandige (op basis van de beroepsinkomsten)

Op 1 juli 2021 werd een eerste structurele herwaardering van 1,7% doorgevoerd voor de pensioenen die op dat moment in uitbetaling waren én voor de nieuwe pensioenen:

 • Je pensioen wordt al uitbetaald: verhoging met 1,7% op 1 juli 2021.
 • Je pensioen gaat in vanaf 1 juli 2021 en vóór 1 juli 2023: het pensioenbedrag voor elk inkomstenjaar tot en met 2020 wordt verhoogd met 1,7%.

Op 1 juli 2023 werd een tweede structurele herwaardering van opnieuw 1,7% doorgevoerd:

 • Als je met pensioen gaat vanaf 1 juli 2023 wordt het pensioenbedrag voor elk inkomstenjaar tot en met 2020 verhoogd met 3,4% (= 1,7% + 1,7%).

Verlenging van de duur van de overgangsuitkering

Vanaf 1 oktober 2021 werd de duur van de overgangsuitkering verlengd. De overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering voor de langst levende huwelijkspartner die niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde voor een overlevingspensioen.  

Meer over De overgangsuitkering

Minimumpensioen meewerkende echtgeno(o)t(e)

Sinds 1 januari 2023 geldt een versoepelde loopbaanvoorwaarde voor het minimumpensioen voor meewerkende echtgenoten. 
Meewerkende echtgenoten die geboren zijn tussen 1 januari 1956 en 31 mei 1968 en die tijdens de periode van 1 januari 2003 en 30 september 2005 voor minstens 1 kwartaal sociale bijdragen betaalden als meewerkende echtgenoot in het maxi-statuut, komen hierdoor sneller in aanmerking voor een berekening in functie van het minimumpensioen.

Deze maatregel is van toepassing op gepensioneerden waarvan het pensioen voor het eerst is ingegaan vanaf 1 januari 2023.

Meer over Het minimumpensioen meewerkende echtgeno(o)t(e)

Verhoging van het grensbedrag toegelaten activiteit voor overlevingspensioen met kind(eren) ten laste

Vanaf 1 januari 2023 werden de toegelaten beroepsinkomsten voor weduwen/weduwnaars jonger dan 65 jaar die enkel een overlevingspensioen ontvangen, verhoogd in functie van het aantal kinderen ten laste.

Meer over De toegelaten beroepsinkomsten voor gepensioneerden

Komen er nog hervormingen aan?

Er staan ook nog hervormingen op de planning, maar die zijn nog niet omgezet in wetgeving en dus nog niet definitief.

Bekijk het overzicht van de maatregelen die nog niet definitief zijn