Wie moet de vennootschapsbijdrage betalen?

Heb je een vennootschap (naar Belgisch of buitenlands recht) die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of de belasting der niet-inwoners, dan moet je je vennootschap aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds en de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen.

De werkende vennoten, bestuurders of zaakvoerders van de vennootschap zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van bijdragen, verhogingen en kosten.