Wettelijke verplichtingen van vennootschappen

Aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds

Als vennootschap ben je verplicht je aan te sluiten bij een socialeverzekeringsfonds naar keuze. Dit ten laatste:

  • ofwel 3 maanden na de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwierf
  • ofwel binnen drie maanden na het feit dat de vennootschap onderwerpt aan de belasting van niet-inwoners

Lees meer

Bijzondere bijdrage op de aanvullende pensioenen

Elke vennootschap die een aanvullend pensioen opbouwt voor haar bedrijfsleiders moet jaarlijks eventueel een bijzondere socialezekerheidsbijdrage betalen, de Wijninckxbijdrage.

Lees meer