Sociale bijdragen

Bijdragen 2023 - Refertejaar 2020 – Herwaarderingscoëfficiënt: 1,18313797