Wettelijke verplichtingen van zelfstandigen

Aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds

Als zelfstandige ben je verplicht om je aan te sluiten bij een socialeverzekeringsfonds. Voordat je start als zelfstandige moet je aangesloten zijn bij een socialeverzekeringsfonds naar keuze.

Lees meer

Aansluiten bij een ziekenfonds

Als zelfstandige ben je verplicht om je aan te sluiten bij een ziekenfonds, op het ogenblik dat je je aansluit bij een socialeverzekeringsfonds.

Overzicht ziekenfondsen

Wijzigingen in je werk- of gezinssituatie melden

Verandert er iets aan je werksituatie (bijv. je wordt zelfstandige in bijberoep i.p.v. voltijds zelfstandige) of in je gezinssituatie (bijv. je gaat scheiden)? Dan ben je verplicht om dat te melden aan je socialeverzekeringsfonds.

Bijzondere bijdrage op de aanvullende pensioenen

Bouw je als zelfstandige een hoog aanvullend pensioen op, dan moet je jaarlijks eventueel een bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen, de Wijninckxbijdrage, betalen.

Lees meer

Wie is zelfstandige?

Het sociaal statuut van de zelfstandigen is het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen, de helpers en de meewerkende echtgenoten.

Lees meer