Hoeveel zal mijn pensioen bedragen?

Pensioenen

 

Jaarbedrag
(vanaf 1/05/2024 aan spilindex 176,06)

Minimum rustpensioen als gezin 26.591,83
Minimum rustpensioen als alleenstaande 21.280,16
Minimum overlevingspensioen  € 20.995,77
Minimum overgangsuitkering 20.995,77
Minimum pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) -

 

Andere voordelen 

Bijzondere bijslag (jaarlijks betaald in juli)

  • gerechtigden op een rustpensioen als gezin: 170,81 euro
  • gerechtigden op een rustpensioen als alleenstaande: 136,67 euro
  • gerechtigden op een overlevingspensioen of pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e): 136,67 euro

Pensioenbijslag (jaarlijks betaald in juli)

215,80 euro

Welvaartspremie (jaarlijks betaald in mei)

  • gerechtigden op een rustpensioen als gezin: 76,08 euro
  • gerechtigden op een rustpensioen als alleenstaande: 60,83 euro
  • gerechtigden op een overlevingspensioen of pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e): 60,83 euro

 

Extra informatie