You are here

Hoeveel zal mijn pensioen bedragen?

Pensioenen

 

  minimumpensioen volledige loopbaan minimumpensioen onvolledige loopbaan minimumuitkering
rustpensioen als gezin € 18.801,47 € 18.542,39 -
rustpensioen als alleenstaande € 15.045,92 € 14.838,59 -
overlevingspensioen / overgangsuitkering € 14.844,85 € 14.640,28 € 14.640,28
pensioen van uit de
echt gescheiden 
echtgeno(o)t(e)
- - -

De bedragen in de kolommen 'minimumpensioen volledige loopbaan' en 'minimumpensioen onvolledige loopbaan' moeten vermenigvuldigd worden met de loopbaanbreuk die voor de berekening van het pensioen als zelfstandige gebruikt wordt.

 

Andere voordelen

Bijzondere bijslag

  • gerechtigden op een pensioen als gezin: 137,38 euro
  • gerechtigden op een pensioen als alleenstaande: 109,92 euro

Pensioenbijslag

173,55 euro