Wat betekent dat juist: zelfstandige in bijberoep?

Wanneer ben ik zelfstandige in bijberoep?

Je bent zelfstandige in bijberoep wanneer je:

  • gelijktijdig met je zelfstandige activiteit nog een andere beroepsbezigheid uitoefent als werknemer of ambtenaar of,
  • gelijktijdig met je zelfstandige activiteit ook een vervangingsinkomen krijgt voor een andere, weggevallen beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat inkomen is minstens gelijk aan het bedrag van het minimumpensioen voor een alleenstaande zelfstandige. Of,
  • naast je zelfstandige activiteit je rechten vrijwaart op een rust- of overlevingspensioen. 


Aan welke voorwaarden moet mijn hoofdberoep voldoen?

Je bent pas zelfstandige in bijberoep als je hoofdactiviteit aan een aantal voorwaarden voldoet.
 

Je bent werknemer

Je hoofdactiviteit moet minstens de helft van een fulltimejob bedragen.

Het aantal arbeidsuren per maand moet minstens gelijk zijn aan de helft van het aantal arbeidsuren dat per maand door een voltijds werknemer in dezelfde onderneming of in dezelfde arbeidssector wordt gepresteerd.

Voorbeeld
Je bent bediende en verdient bij als zelfstandig landbouwer.

 

Je geeft les

Je bent benoemd (statutair) en geeft les in dag- of avondonderwijs. Je opdracht omvat minstens 6/10 van een volledig lesrooster.

Ben je statutair met een half uurrooster, maar met onvoldoende uren voor 6/10 van een volledig uurrooster, dan kan je vragen om met een bijberoep gelijkgesteld te worden als je inkomsten uit het zelfstandig beroep eerder beperkt zijn (artikel 37 ARS).

Geef je les volgens een contractuele overeenkomst? Dan volstaat een half uurrooster.

 

Je bent ambtenaar

Je hoofdactiviteit kan rechten doen ontstaan in een andere pensioenregeling die ingesteld is door een wet, een provinciaal reglement of door de NMBS.

In dat geval moet je minstens 8 maanden of 200 dagen per jaar werken. Het aantal arbeidsuren per maand moet minstens de helft zijn van het aantal arbeidsuren per maand in een voltijdse betrekking.

Voorbeeld
Je bent ambtenaar en verdient bij als zelfstandig frituurhouder.