Werken buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland

Werken in het buitenland kan gevolgen hebben voor je sociale zekerheid. Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland geldt de Europese Verordening 883/2004 die de sociale zekerheid coördineert, om ervoor te zorgen dat je tegelijk slechts onder de wetgeving van één land valt.

Werk je, tijdelijk of gedeeltelijk (ook) in een land buiten de EER en niet Zwitserland, dan gelden andere regels voor jouw specifieke situatie.

Akkoorden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk

Sinds 1 januari 2021 gelden er tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk akkoorden waardoor voor het toepasselijke socialezekerheidsrecht, de pensioentoekenning en pensioenberekening, nagenoeg dezelfde regels gelden als voor de Brexit.

Er is een socialezekerheidsverdrag tussen België en het land waar je werkt

Het socialezekerheidsverdrag tussen België en het land waar je werkt bepaalt welke wetgeving van toepassing zal zijn, en in welk land je welke rechten kunt genieten. Je nationaliteit, waar je woont en in welke landen je werkt, zijn hierbij bepalend. 

Bekijk de lijst met de verdragen.

  • Ben je op dit moment in België aangesloten als zelfstandige? Contacteer dan je socialeverzekeringsfonds. 
  • Ben je niet in België aangesloten, maar woon je hier en werk je hier deels? Contacteer dan rechtstreeks de Internationale dienst van het RSVZ.
  • Woon je in het buitenland? Contacteer dan de bevoegde instantie daar. Je vindt de contactgegevens in het verdrag. 

Er is geen socialezekerheidsverdrag tussen België en het land waar je werkt

  • Je werkt maar in één land: enkel de wetgeving van het land waar je werkt, is van toepassing.  Wat hierbij telt, is waar je fysiek werkt.
  • Je werkt in België als zelfstandige en in het andere land ben je werknemer of zelfstandige: voor je zelfstandige activiteit blijf je onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid en het kan zijn dat je ook in het andere land socialezekerheidsverplichtingen hebt. 

Meer info vind je op de website van Overzeese Sociale Zekerheid.