Ik ben zelfstandige en mijn helper betaalt zijn sociale bijdragen niet. Moet ik die betalen?

Ben je zelfstandig-geholpene en wil je niet langer aangesproken worden voor de bijdragen die je helper verschuldigd is, dan kun je vragen om die bijdragen niet te moeten betalen (ontheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid).

Voorwaarde is wel dat je je tijdelijk in een moeilijke financiële of economische situatie bevindt, waardoor je de bijdragen niet kunt betalen.

Krijg je als zelfstandige-geholpene vrijstelling van bijdragen voor een bepaald kwartaal,

  • dan geldt die vrijstelling ook voor de regularisatiebijdrage voor dat kwartaal
  • dan ben je voor dat kwartaal niet hoofdelijk aansprakelijk voor de bijdragen die je helpers verschuldigd zijn.

Krijgt je helper voor een bepaald kwartaal een vrijstelling van bijdragen, dan geldt die vrijstelling ook voor jou als zelfstandige-geholpene en ben je niet langer hoofdelijke aansprakelijk.

Hoe vrijstelling van bijdragen aanvragen?

Neem contact op met het socialeverzekeringsfonds van je helper.

Je moet je aanvraag voor vrijstelling indienen binnen een termijn van 12 maanden.

Die termijn van 12 maanden begint te lopen vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat in de loop waarvan het socialeverzekeringsfonds je gevraagd heeft te betalen in de plaats van de helper.

De datum van aanvraag is de datum waarop je een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier hebt ingediend.

Extra informatie